Welkom

Mijn naam is Janny de Jong-Smit. Een leven lang heb ik werkervaring in onderwijs en hulpverlening. Ik heb onder meer tien jaar maatschappelijk werk gedaan bij de Driehoek, acht jaar ben ik lichaamsgericht therapeut bij de GGZ geweest en achttien jaar supervisor bij de Gereformeerde Hoge School Zwolle. Sinds 1995 heb ik daarnaast een eigen therapie- en supervisiepraktijk.

De volgende Complementaire Beroepsopleidingen zijn door mij gevolgd en afgerond:

  • Opleiding Pessopsychotherapie
  • Gestalttherapie en Lichaamswerk¬†
  • Massage-opleiding¬†
  • Transactionele Analyse
  • Supervisorenopleiding

Janny de Jong-smit

Beroepsopleidingen

Ik ben geregistreerd lid van onderstaande beroepsverenigingen:

  • Vereniging voor Pessopsychotherspie
  • NVPA (Nederlands Verbond van Psychologen en Agogen)
  • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, koepel waar de NVPA onder valt)
  • Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching